Waarom we gegevens nodig hebben

Op de website kun je jouw persoonlijke gegevens invullen (naam, e-mailadres en telefoonnummer). Deze informatie wordt door ons geregistreerd zodat we jouw opmerking of vraag of klacht kunnen beantwoorden/ behandelen. Als je ons de opdracht geeft om een keuken te ontwerpen en/of te maken vragen wij ook om jouw persoonsgegevens zodat er telefonisch en via e-mail contact mogelijk is over de keuken, de betaling daarvan en zodat er afspraken kunnen worden gemaakt op locatie voor foto’s, inmeten en montage van de keuken.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij merken vaak dat mensen, soms wel decennia later (na plaatsen keuken), nog bij ons terugkomen met vragen over hun keuken: materiaal, de kleur, renovatie etc. Wij kunnen die vragen dan meestal nog beantwoorden omdat we deze gegevens zo lang mogelijk proberen te bewaren. Mocht je dit niet willen dan kunnen wij op jouw verzoek (nadat de keuken is afgeleverd en gemonteerd naar tevredenheid) al jouw gegevens verwijderen. Stuur in dit geval een e-mail naar fabriek@bovrie.nlmet het verzoek verwijderen (persoons)gegevens. Na het verwijderen van jouw gegevens kunnen wij naar alle waarschijnlijkheid geen vragen meer beantwoorden over jouw keuken mocht dit nodig zijn.

 Delen met anderen

Bovrie Keukens verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar fabriek@bovrie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Je kunt ons ook bereiken via: Website: bovrie.nl Telefoonnummer: 0546 852 258 Bedrijfsadres: Slachthuiskade 30, 7602 CV Almelo.

 Beveiliging

Bovrie Keukens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons: fabriek@bovrie.nl/0546 852 258